تکلیف هفتگی اول ابتدایی الف ۲۲ فوریه

Level-1

با سلام خدمت والدین و دانش آموزان عزیز

تکلیف هفتگی اول ابتدایی الف ۲۲ فوریه
با سپاس از حضور شما اولیاء گرامی در جلسه ی امروز جهت آشنایی با روش تمرین با فرزندان عزیزتان و امید به اینکه این جلسه برای همگی عزیزان سودمند بوده باشد، تکالیف هفتگی را خدمتتان اعلام می کنم

فارسی
نشانه ی (جـ ج) تدریس شد

نگارش
از صفحه ۱۱۲ الی ۱۱۶ کتاب کار انجام شود. لطفا تمامی بخش ها به صورت کامل انجام شود

ریاضی
کار برگ مربوط به تم ۱۷ در پوشه بنفش قرار دارد که دانش آموز آن را انجام دهند

علوم
درس "زمین خانه پر آب ما " تدریس شد

اولیاء محترم توجه داشته باشند با توجه به نزدیک شدن به قسمت دوم نشانه ها خواهشمندیم هر شب به صورت پیوسته روخوانی انجام شود

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندیم
با مهر
مجتمع آموزشی سینا

Date: شنبه, آوریل 4, 2020
Services: Primary Program